Rady pred sťahovaním

Naše rady

 • skontrolujte si, či máte v poriadku nájomnú zmluvu na nový byt
 • skontrolujte si osobné veci a dokumenty: cestovné doklady, rodné listy, zdravotný záznam, sobášny list, cestovné lístky
 • oznámte zmenu bydliska: lekárovi, banke, poisťovni, známym, škole, v práci, právnikovi, susedom v prípade potreby, vašim známym
 • nahláste si doposielanie pošty na novú adresu, zrušte si odoberanie periodík
 • v čase objednávky oznámte spol. SLIVKA, s. r. o., dátum, čas, presné adresy a tel. kontakty na obidve miesta sťahovania
 • odhláste a prihláste k dátumu sťahovania odber elektriny, vody, plynu
 • ukončite s vašim spoločenstvom bytov nájomnú zmluvu a oznámte im nových nájomníkov
 • oznámte ukončenie dodávateľom služieb a nahláste im novú adresu
 • vypustite prebytočnú vodu s práčky, rozmrazte mrazničku a chladničku
 • dohodnite si starostlivosť o vaše deti a domáce zvieratá v čase sťahovania
 • rezervujte si voľný priestor pred domom postačujúci na zaparkovanie nákladného vozidla
 • presvedčte sa, že ste vybrali všetko z chladničky, mrazničky, práčky
 • v čase sťahovania zabezpečte fundovanú osobu pre prípad, že by mali naši pracovníci nejaké otázky alebo požiadavky
 • po naložení nábytku a vecí do vozidla skontrolujte celý byt a uistite sa, že ste na nič nezabudli
 • uzatvorte uzáver vody, plynu a vypnite elektrický istič

Sťahovanie na celom území SR a EÚ

Na území SR zabezpečujeme sťahovanie z našich pobočiek sťahovanie Banská Bystrica, sťahovanie Nitra, sťahovanie Zvolen, sťahovanie Bratislava. Podľa požiadaviek zákazníka vrátane obhliadky, návrhu realizácie, dodávky baliaceho materiálu, baliace služby, demontáž, presun mobiliáru, nakladanie, vykladanie, montáž, rozmiestnenie a likvidácia nábytku a zariadení, a pod.