O nás


Spoločnosť SLIVKA group, s.r.o. je profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa sťahovacími službami pôsobiaca na Slovenskom trhu od roku 2005. Je spoločnosťou s vyše 10 ročnou tradíciou a stabilitou založenou na množstve spokojných klientov a partnerov, ktorým zabezpečuje komplexné služby v sťahovaní a aplikuje do svojich činností najmodernejšie technológie.

Portfólio produktov a služieb je vytvorené na základe potrieb zákazníkov a vyznačuje sa komplexnosťou a profesionalitou v oblasti sťahovacích služieb, autodopravy, drobných stavebných činností a požičovni prívesných vozíkov.

Doménou spoločnosti SLIVKA group, s.r.o. je návrh, realizácia, servis a likvidácia s najnovšími technologickými prostriedkami v oblasti sťahovacích služieb, ako aj odborného poradenstva pri sťahovaní. Inovácie a rozvíjanie spoločnosti zabezpečuje vždy najnovší technologický postup a napredovanie v sťahovacích službách.


Korene spoločnosti siahajú do roku 1994, kedy sme začali pôsobiť na slovenskom trhu s podnikateľským zámerom autodopravy a sťahovania na živnostenský list. V roku 2004 sme sa konvertovali na spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom SLIVKA, s.r.o., z dôvodu rozšírenia podnikateľskej činnosti.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti sťahovania, autodopravy, drobných stavebných prác a požičovne prívesných vozíkov. V roku 2005 vytvorením spoločnosti SLIVKA group, s.r.o. sme rozšírili naše služby o sťahovacie služby pre firmy s možným odpočtom DPH.